Oct 13 - Alexandria, VA - The Lab
Nov 4 - Harrisonburg VA - The Blue Nile
Nov 6 - Nashville TN - Springwater
Nov 7 - Atlanta GA - 529 Club
Nov 9 - Richmond VA - Strange Matter - SHoD XIII
Nov 16 - Sheperdstown, WV - Stonewall's Underground Pub
Nov 23 - Boonsboro, MD - The Dogpatch Tavern